Településrendezési eszközök

 Hirdetmény

 62/2021.(VI 30.) Kt. határozat

 Főépítészi feljegyzés

 Katasztrófavédelem levél

 Tervezet - Ortaháza Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005. (XII. 21.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 Ortaháza - Külterületi szabályozási terv módosítása

 Képviselő-testületi határozat Ortaháza község településszerkezeti tervének módosításáról veszélyességi övezet kijelölése érdekében.

 Ortaháza - Településszerkezeti terv módosítása

 Alátámasztó munkarészek